Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kompresivní zlomeniny obratlů

 

Kompresivní zlomeniny obratlů se vyskytují často, zvláště u starších osob. Příčinou kompresivních fraktur obratlů je obvykle osteoporóza; zlomeniny mohou být lehké až těžké. Těžší zlomeniny mohou vyvolat výraznou bolest a vést ke ztrátě schopnosti vykonávat každodenní činnosti, což může u starší osoby – s již sníženými rezervami – znamenat život ohrožující stav. Podezření na tuto diagnózu lze vyslovit na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření; k upřesnění diagnózy a prognózy pomáhají prosté rentgenové snímky, popř. výpočetní tomografie nebo magnetická rezonance. Tradiční konzervativní léčba zahrnuje klid na lůžku, léčbu bolesti a rehabilitaci. U pacientů, kteří nereagují na iniciální léčbu, lze zvažovat intervenční postupy typu vertebroplastiky. V prevenci kompresivních zlomenin mohou pomoci rodinní lékaři diagnostikováním a léčbou predisponujících faktorů, identifikací vysoce rizikových pacientů a prováděním osvěty k zabránění pádům.

12413724_s.jpg

 

Kompresivní zlomeniny obratlů postihují ve Spojených státech amerických přibližně 25 % žen po menopauze. Výskyt této zlomeniny kontinuálně narůstá s věkem a u osmdesátiletých žen dosahuje až 40 %. Mortalita u žen s diagnostikovanou zlomeninou obratle je o 15 % vyšší než u žen, které tuto zlomeninu neprodělaly. Kompresivní zlomeniny obratlů jsou rovněž závažným problémem u starších mužů, i když se u nich vyskytují méně často než u žen. Protože však v současné době jsou muži nad 65 let nejrychleji rostoucí skupinou americké populace, je pravděpodobné, že se incidence věkově specifických zlomenin bude zvyšovat. Podle údajů z roku 1995 jsou roční přímé náklady na léčbu kompresivních zlomenin obratlů v USA odhadovány na 746 milionů amerických dolarů. Tyto náklady jsou nižší než u zlomenin kyčle; kompresivní zlomeniny obratlů však mají výrazný negativní dopad na funkční zdatnost a celkovou kvalitu života pacientů. Akutní i chronické bolesti zad u starších osob jsou často ztotožňovány s bolestí vyvolanou kompresivními zlomeninami obratlů, které vedou nejen k fyzickým omezením, ale pro starší osobu již s určitým stupněm ztráty nezávislosti mohou znamenat další psychosociální a emocionální zátěž. Takto postižená osoba začíná mít strach ze své budoucnosti. Tyto obavy jsou opodstatněné, protože osoby s prodělanou kompresivní zlomeninou obratle mají vysoké riziko následných zlomenin a další morbidity.
Kompresivní zlomeniny obratlů jsou většinou důsledkem osteoporózy, s níž mají společné rizikové faktory. Rizikové faktory lze rozdělit na ty, které ovlivnit nelze, a na potenciálně ovlivnitelné faktory. Neovlivnitelné rizikové faktory zahrnují pokročilý věk, ženské pohlaví, bílou rasu, demenci, náchylnost k pádům, prodělané zlomeniny v dospělosti a rodinnou anamnézu zlomenin u příbuzných prvního stupně. Mezi potenciálně ovlivnitelné rizikové faktory patří užívání narkotik, nadměrné pití alkoholu nebo kouření, přítomnost osteoporózy nebo nedostatku estrogenů, časná menopauza nebo oboustranné odnětí vaječníků, premenopauzální amenorea trvající déle než jeden rok, gracilní konstituce, porušený vizus, nedostatečná fyzická aktivita, nízká tělesná hmotnost, nedostatečný příjem vápníku nebo vitaminu D potravou. Výskyt zlomenin je nižší u většiny nebělošských populací, avšak kompresivní zlomeniny obratlů se vyskytují stejně často u asijských žen jako u bělošek. Obezita paradoxně působí jako ochrana proti zlomeninám, stejně jako obecně proti úbytku kostní hmoty.

zdroj:www.tribune.cz

Komentář

Autor: MUDr. Václav Vyskočil, PhD

Kompresivní zlomeniny obratlů postihují ve Spojených státech amerických skutečně přibližně 25 % všech žen po menopauze. V Evropě je zlomeninami obratlů podle studie EPOS postiženo 10,7 z 1 000 postmenopauzálních žen. Pokud hovoříme o zlomeninách u postmenopauzálních žen, hovoříme vlastně především o zlomeninách z osteoporózy. Je třeba si ovšem uvědomit, že pouze 8–33 % vertebrálních zlomenin vyžaduje hospitalizaci. Variační šíře se pohybuje od 3 % ve Velké Británii do 18 % např. ve Švédsku. Autoři článku konstatují, že výskyt této zlomeniny kontinuálně narůstá s věkem a u osmdesátiletých žen dosahuje až 40 % a že mortalita u žen s diagnostikovanou zlomeninou obratle je o 15 % vyšší než u žen, které tuto zlomeninu neprodělaly. To je sice pravda, ale je třeba si uvědomit, že riziko zlomeniny obratle kontinuálně stoupá do 70 let a pak se již nemění, na druhé straně riziko zlomeniny kyčle se s věkem stále exponenciálně zvyšuje. Další důležitou skutečností je, že ve věku 55–65 let zlomeniny distálního zápěstí téměř dvojnásobně převyšují počty zlomenin obratlů (graf 1) a obě křivky se setkávají až ve věku 70 let. Přičteme- li skutečnost, že cena léčby zlomenin obratlů a distálního zápěstí je zhruba stejná – např. v EU se uvádějí celkové náklady na 0,37 miliardy euro na léčbu vertebrálních fraktur – o to více pak vystupují náklady na léčbu zlomenin v oblasti kyčle, které dosahují 3,7 miliardy euro, tzn. 10krát vyšší. Kompresivní zlomeniny obratlů jsou rovněž závažným problémem u starších mužů, ale zatím neexistují doporučení pro diagnostiku a léčbu osteoporózy u mužů, která by byla jednotně schválena.

Více informací na stránkách www.tribune.cz

Při kompresivní zlomenině (zlomenina způsobená tlakem) mohou vzniknout jak prudké bolesti zad omezující Váš pohyb, tak i fyzické změny v samotném tvaru páteře, které mohou mít vliv na Vaše celkové zdraví.


Kdy mluvíme o kompresivní zlomenině?
Páteř se skládá z obratlů, při kompresivní zlomenině dochází k jejich deformaci. 

Jaké jsou příčiny kompresivní zlomeniny?
Jedním z nejčastějších důvodů kompresivní zlomeniny bývá osteoporóza – řídnutí kostí, při kterém dochází mnohem snadněji ke zlomenině.


Jaké důsledky na páteř mají kompresivní zlomeniny?
Páteř po tomto úrazu většinou sesedá a ohýbá se, což se nazývá kyfósa.

Jaké důsledky kompresivních zlomenin se přímo dotýkají mého života?
• velká bolestivost nejen při chůzi, ohýbání, ale i při běžných denních aktivitách a v klidu
• kyfósa může způsobit chronickou bolest, problémy s dýcháním, potíže při polykání a dokonce problémy se spánkem
• při dlouhodobé kompresivní zlomenině se zvyšují problémy s dýcháním, které hraničí se smrtí.